Innkalling til årsmøte

Styret innkaller herved til årsmøte i Arendal Triathlon. Det avholdes lørdag 18. mars 2023 kl 1630 personalrommet på Stinta skole.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 3. mars 2023 til arendaltriathlon@gmail.no. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke
før årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Vi varmer til årsmøtet med fellestrening på Aktiv kl. 10-12, dernest kafebesøk, før vi svømmer på Stinta kl. 1430 - 16. Og så åpnes det for en "tur på byen" etterpå.

Velkommen til årsmøte!

Med sportslig hilsen
Styret

Vil du holde følge med oss?

Vi leverer hjem til deg, så du slipper å gå ut av huset

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.