Årsmøte i havn

Årsmøte ble gjennomført på Stinta skole like før påske. Det ble gjennomført i fred og fordragelighet denne gangen også. På årsmøte ble årsrapporten og regnskapet, samt neste års budsjett, gjennomgått. Dernest var det valg, og samtlige som ønsket det ble gjenvalgt. Det betyr blant at Fred Arthur Asdal forsetter som leder av styret, bestående av Anne Marie Hausland, Feda Grebovic og Ilka Huber. Eirin Eilertsen takket av etter mange år. - For klubben er det viktig at ingen gror fast, men det er også viktig med kontinuitet. Derfor er jeg glad for at vi har mange med oss videre, sier Fred Arthur Asdal. Einar Solberg fortsetter å lede Sportslig utvalg, mens Steinar Gundersen leder Hove Tri og Lars Petter Solheim leder Kontrollutvalget. Det arbeides med å etablere et barne- og ungdomsutvalg i løpet av 2023. Inntil videre er Ilka Hubert konstituert leder her. Det nye styret gleder seg til å ta fatt på en ny periode, og det vil arbeides spesielt inn mot barn og unge, samtidig som det gode arbeidet i sportslig utvalg skal videreutvikles. Det innebærer blant annet at Vetle Myhre fortsetter osm klubbens trener/instruktør. Dermed får medlemmene fortsatt en rekke organiserte fellesøkter også i fortsettelsen.

Årsmøte ble gjennomført i fred og fordragelighet denne gangen også.

Vil du holde følge med oss?

Vi leverer hjem til deg, så du slipper å gå ut av huset

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.